ÚJ REND

Mi vagyunk a Galaktikus Birodalom és az Első Rend utód Szervezete.....Célunk egy Harmonikusabb,Igazságosabb, és Békésebb jövő Megteremtése......

 

 
ÚJ REND
 
 
Mi vagyunk a Galaktikus Birodalom és az Első Rend utód Szervezete.....Célunk egy Harmonikusabb,Igazságosabb, és Békésebb jövő Megteremtése......
 
 
!!!AZ ÚJ VILÁGREND HITVALLÁSA!!!
 
!!Figyelem!! Ez a cikk sértheti egyes személyek vallási,politikai,vagy etnikai hovatartozását,így ezt figyelembe véve olvassa tovább az olvasó!.....Köszönjük!..... Király Pénz beszélHatározatlan
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
my_first_order_flag_by_3d4d-d9n06xv.png
 
 
 
 
 
 
AZ ÚJVILÁGREND MEGTEREMTÉSE
 
Célunk egy Olyan Világrend létrehozása és egy olyan kór elhozása,amelyben nem lesz többé sem Vallás,sem Nemzetiség,sem Háború,sem Megosztottság,sem jelentős Társadalmi Különbségek,egy Jóléti Társadalom felépítése,egy új Atlantisz és egy Új Arany Kór eljövetele,egy olyan Társadalmi Rend létrehozása ahol ismét a nőké lesz majd végül a hatalom,és mely egyensúlyt hoz az Univerzumba.....
 
Oldalunk az egykori dicső Galaktikus Birodalom és az Első Rend alapjait képező az egész Kozmoszt meghódítani kívánó Intergalaktikus Szervezet....
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
mottom.jpg
 
 
 
Legfelsőbb vezérünk: 
 
Darth Wador 
(Germannycus Caesar) 
 
A Társadalmi Rendszerünk: Alkotmányos Monarchia és Szocialista Militarista Patriotista Rendszer....
 
Alkotmányos Monarchia alatt értjük,hogy Birodalmi Rendszerünkben csak női uralkodók lehetnek,a férfiak csak Munkás és Katonai feladatokat láthatnak el,Max a kormányzásban tanácsadókként és Tartományi Kormányzókként Nagy Moffok ként vehetnek részt.....De eredendően mint az célkitűzéseinkben is szerepel eredendően a Hercegnőké és a Királynőké a hatalom.... 
 
Uralkodónk,azaz Királynőnk nevét és személy azonosságát nem áll jogunkban közzé tenni....Hivatali titoktartási fogadalmunk végett......
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
12143172_1636525286588640_8786685602496246428_n.jpg
 
 
 
Az Új Rend célkitűzései:
 
Ezek legfelsőbb és legfontosabb céljaink és törekvéseink....
 
 
 
1.A Nemzet Államok és a Nemzeti identitás végérvényes eltörlése elpusztítása....És egy Egységes VILÁGKORMÁNY létrehozása amit akár az Univerzumra is kiterjesztenénk.... 
 
2.A Vallás Szabadság,valamint az összes Vallás A-tól Z-ig való végleges korlátozása,azaz betiltása eltörlése és megsemmisítése..... 
 
3.Az Ezoterizmus és más Spirituális mozgalmak és Szekták erőteljes korlátozása, betiltása,és felszámolása..... 
 
4.A Sithek és Jedik valamint a Szürke Jedik végérvényes kiirtása s szervezeteik s Szektáik végérvényes betiltása megszüntetése.....
 
5.A Boszorkány Üldözés és az Inkvizíció Vissza vezetése és újbóli gyakorlása,minden vallás és hit ellen...... 
 
6.A Sátánisták és más Pogány és Bálvány Imádók valamint azok szervezeteinek s szektáinak végleges felszámolása,megsemmisítése...
 
7.Az Ateizmus,a Tudomány,és a Realizmus abszolút Uralmának biztosítása,bármilyen módszerrel....
 
8.A Kapitalizmus és a Szabad Piac végérvényes eltörlése....
 
9.Az Új Rend által alantasnak tituált fajok és népek végérvényes kiirtása az egész Univerzumból....
 
10.Az Univerzum meghódítása és gyarmatosítása kizárólag az emberi faj számára....
 
11.Az Idegenek azaz UFÓ-k A-tól Z-ig való tényleges és végérvényes kiirtása......
 
12.A Nő uralom és a Matriarchális azaz Anya központú Társadalom vissza vezetése.....
 
13.Az Atya Központú,azaz a Férfi Központú Társadalmak 
A-tól Z-ig való végérvényes felszámolása és Megsemmisítése.....
 
14.A Női Monarchia visszavezetése....
 
15.A Despotizmus és a Férfi Monarchiák végleges eltörlése megsemmisítése,
felszámolása.....
 
16.Az Arisztokrácia és a különböző Feudalista és Kaszt Rendszerek minden válfajának végérvényes eltörlése,és totális megsemmisítése......
 
17.A tökéletes Genomú Homogén Emberiség létrehozása megteremtése bármely áron....
 
18.A Társadalmi Osztály Különbségek eltörlése,és a Jóléti Társadalom megteremtése.....
 
19.A Parlamentáris Demokráciák eltörlése felszámolása....
 
20.A Korrupció és a bűnözés végleges felszámolása.....
 
21.Az Etnikai különbségek eltörlése felszámolása..... 
 
22.Egy Fenntarthatóbb, Békésebb,egységesebb,
igazságosabb,
környezet barátabb,
harmonikusabb,és 
fejlettebb Társadalmi Rend megteremtése.....
 
Ezek szervezetünk legfőbb törekvései......És kerüljön amibe kerül bármit megteszünk hogy célunkat elérjük......Még akkor is ha az Emberiség 99%-át kellene is kiirtanunk ezért.....Hisz a cél minden eszközt szentesít.....Sőt megkövetel a GYŐZELEM ÉRDEKÉBEN......
 
ÉLJEN AZ ÚJ VILÁGREND!!!!
 
 
d90aac3dd9bb.jpg
 
 
 
 az_ujvilagrend_zaszloja.jpg
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
nasa_stormtrooper.jpg
 
 
!!!!AZ ÚJ REND ÜZENETE!!!!
 
AZ ÚJ REND:
 
Harcoljunk együtt közösen egy olyan jövőért,ahol többé nincs helye sem jövője,a kizsigerelő Kapitalizmusnak,sem az Arisztokrácia bármilyen válfajának,sem a Királyság intézményének,sem semmilyen más egyéb férfi központú elnyomó Társadalmi rendszernek vagy monarchiának!! 
 
Egy olyan jövőért,ahol a Civilizáció értékein,és a Társadalmi igazságosságon lesz az egyértelmű hangsúly,ahol az erkölcstelenségnek,és a tisztátalanságnak nem lesz többé helye!!
 
Egy olyan jövőért,ahol a környezet szennyezés,és a környezet pusztítás helyett a Természet megóvása,a Természet szeretete és megvédése,valamint a Fenntartható Fejlődés,és egy környezet barátabb Társadalmi Rend megteremtése lesz az egyik legfontosabb alappillére,a Jövő Civilizációjának,és a jövő Emberiségének!! 
 
Harcoljunk együtt közösen összefogással,egy olyan Társdalom megteremtéséért,amely a Szocialista Eszmén alapul,és a Szocialista erkölcs alapjára épül,és a szociális erkölcsön,valamint a szociális érzékenységen alapszik!! 
 
Egy olyan jövőért,ahol egyedül csak a nőknek van,vagy lehet joguk az uralkodáshoz,és csak Női Uralkodók lehetnek,és csak a nőknek lehet joguk Monarchiákat alapítani vagy létrehozni,illetve fenntartani!! 
 
Harcoljunk együtt összefogással egy olyan jövőért,ahol az Emberi Fajon kívül nem létezhet más értelmes faj,vagy élet az Univerzumban!! 
 
Egy olyan jövőért,amelyben csak az Emberi Faj uralkodhat a Világmindenség felett!! SENKI ÉS SEMMI MÁS!! 
 
Harcoljunk együtt egy olyan jövőért,ahol többé nincs helye semmilyen ferde hajlamnak,sem a homoszexualizmusnak,sem a biszexualizmusnak,sem a Transzneműségnek,sem pedig a pedofilliának!! 
 
Harcoljunk együtt egy olyan jövőért,ahol nincsen többé sem zsidóság,sem cigányság!!
 
Egy olyan jövőért,ahol nincsenek többé ferde szeműek!! 
 
Egy olyan jövőért,ahol többé nem létezhetnek színes bőrű férfiak!! 
 
Egy olyan jövőért,ahol többé nem létezhetnek fehér nők!! 
 
Egy olyan jövőért,ahol csak is kizárólag az Árja Fehér Férfiak,és a Színes Bőrű Nők létezhetnek!! SEMMI MÁS!! 
 
Egy olyan jövőért,ahol már nem kell többé tartani a vegyes házasságok miatt fellépő fajkeveredés veszélyétől sem,sem pedig a faji elkorcsosulástól,mert a szaporodás másképpen is megoldható kérdés lesz a jövő Emberisége számára!! 
 
Egy olyan jövőért,ahol csak is kizárólag a legfelsőbbrendűbb Emberi Fajok létezhetnek és uralkodhatnak a végtelen Kozmosz felett!! SENKI ÉS SEMMI MÁS!! 
 
Egy olyan jövőért,amelyben a káosz,a bűnözés,az illegális drogok,és a korrupció már csupán csak a történelem,és nem több annál!! 
 
Harcoljunk együtt egy olyan jövőért,ahol nem lesz többé szegénység sem nélkülözés,sem nyomor,sem látványos Társadalmi egyenlőtlenségek,vagy különbségek!! 
 
Egy olyan jövőért,ahol mindenki,aki a Felsőbb Rendű Emberi Fajokba tartozik,azon emberi lények számára kivétel nélkül elérhető legyen a jólét,a biztonság,és a boldogság!!
 
Harcoljunk együtt közösen,egy olyan jövőért,ahol nincsen többé létjogosultsága semmilyen Vallásnak sem,és semmilyen egyéb olyan Eszmének sem,amely vagy Egyéni,vagy Társadalmi,vagy Etnikai Különbségeket,és viszályokat szíthatna,amely akár Egyéni,vagy Társadalmi,vagy Hovatartozási,vagy Etnikai igazságtalanságot,vagy elnyomást és kizsigerelést,vagy háborúkat eredményezne!! MERT ENNEK NINCS HELYE AZ EMBERISÉG JÖVŐJÉBEN!! 
 
Egy olyan jövőért ahol nincsen többé Nemzetiség,ahol mindössze csak két Nagy Hatalom létezhet,két Szuper Kozmikus Birodalom létezne az egész Kozmoszban,a Nők Birodalma,és a Galaktikus Birodalom!! SEMMI MÁS!! 
 
Egy olyan jövőért,ahol csak három Hivatalos nyelv létezne,a Magyar,az Angol,és végül a Német nyelv lenne a Hivatalos Nyelv!! 
 
Harcoljunk együtt egy új világért,egy olyan jövőért,ahol többé nem lesz sem öregedés sem genetikai rendellenességek!! 
 
Egy olyan jövőért,ahol soha többé nem lesznek betegségek!!
 
Egy olyan jövőért,ahol mind a születés,mind az élet,és mind pedig a halál is,az ember felügyelete és uralma alatt fog állni!!
 
Harcoljunk együtt egy békésebb,igazságosabb,egységesebb,és összetartóbb Társadalom és Társadalmi Rendszer megteremtéséért!! 
 
Harcoljunk együtt közösen,egy jobb világért,egy szebb jövőért,egy jobban működő és fenntarthatóbb Társadalmi rendszerért,egy új Világrendért!! 
 
Építsük meg,és indítsuk el közös erővel,és összefogással az Új Világrendünket,amely egy új kórt hoz majd el!!
 
Teremtsük meg közösen,a tökéletes homogén emberiséget,és egy fenntarthatóbb Társadalmat,egy szebb jövőért,és egy jobb kór eljöveteléért,amely az örökkévalóságig tart majd,melynek többé nem lesz vége!! 
 
Galaktikus Birodalom....
 
 
star_wars_storm_1920x1200_wallpaper_www.wallpaperhi.com_5.jpg
 
 
 13063426_1011796892190977_8736869201494312731_o.png
 
 
 
 
 d90aac3dd9bb.jpg
 
 
 
 az_anti_ufo_mozgalom.png
 
 
 
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 3
Tegnapi: 9
Heti: 38
Havi: 96
Össz.: 5 229

Látogatottság növelés
Oldal: AZ ÚJ REND (Kezdő Oldal)
ÚJ REND - © 2008 - 2018 - neworder.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »